bibliometrics

Бібліометрика української науки


Пошук
Науковців - 26414. Індекси Гірша за Google Scholar оновлено 21.02.2017

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 

Рубрика Google Scholar
Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua