bibliometrics

Бібліометрика української науки
Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua