bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг наукових періодичних видань,
що мають бібліометричні профілі

Рейтингування видань проведено за п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — кількість статей журналу за 2014-2019 роки, на які є посилання в понад h публікаціях). Індекс Гірша наведено з профілю видання, створеного та вивіреного його редакцією. Він зазвичай має більше значення, ніж у розділі "Найкращі публікації" Google Scholar. Дані оновлено 22.07.2019.
У рейтингові списки не включаються видання, у бібліометричних профілях яких містяться статті з інших журналів, а також статті без однозначних відомостей про їх приналежність до цього видання.


п/п
Назва видання
Засновник(и)
h5-
індекс
0 Економіка АПКМіністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки НААН, Компанія «Брати Карич» (Югославія)
35
0 Економіка УкраїниНаціональна академія наук України, Інститут економіки та прогнозування НАН України
34
0 Фінанси УкраїниМіністерство фінансів України
34
0 Теорія та методика фізичного вихованняхВидавництво «ОВС» [Освіта. Виховання. Спорт]
32
0 SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and ApplicationsІнститут математики НАН України
31
0 Corporate Ownership and ControlВидавничий дім «Virtus Interpress»
31
0 Физика низких температурНаціональна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
29
0 Інформаційні технології і засоби навчанняІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України
28
0 Problems and Perspectives in ManagementКонсалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
28
0 Innovative MarketingКонсалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
26
0 Вісник Національного банку УкраїниНаціональний банк України
25
0 Український математичний журналІнститут математики НАН України
25
0 Banks and Bank SystemsКонсалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
24
0 Investment Management and Financial InnovationsКонсалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
23
0 Вісник аграрної наукиНаціональна академія аграрних наук України
22
0 Облік і фінансиФедерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»
22
0 Маркетинг і менеджмент інноваційСумський державний унiверситет
22
0 Східно-Європейський журнал передових технологійУкраїнський державний університет залізничного транспорту, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
22
0 Економіка і прогнозуванняІнститут економіки та прогнозування НАН України
21
0 Інформаційні технології в освітіХерсонський державний університет
21
0 Ефективна економікаДніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
21
0 Наука в олимпийском спортеНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
20
0 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спортуХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
20
0 Управління розвитком складних системКиївський національний університет будівництва і архітектури
20
0 Бізнес ІнформНауково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
20
0 Форум праваХарківський національний університет внутрішніх справ
20
0 Вісник НАН УкраїниНаціональна академія наук України
19
0 Condensed Matter PhysicsIнститут фiзики конденсованих систем НАН України
19
0 Вісник Київського національного торговельно-економічного університетуКиївський національний торговельно-економічний університет
19
0 Вісник економіки транспорту і промисловостіУкраїнський державний університет залізничного транспорту
19
0 Вісник Хмельницького національного університету. Економічні наукиХмельницький нацiональний унiверситет
18
0 Комп’ютер у школі та сім’їІнститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу
18
0 Соціологія: теорія, методи, маркетингІнститут соціології НАН України
18
0 Соціальна психологіяУкраїнський центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
18
0 Український фізичний журналНаціональна академія наук України, Відділення фізики й астрономії, Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
18
0 Психологія і суспільствоТернопільський національний економічний університет
18
0 Економіка та державаІнститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу «Економіка та держава»"
17
0 Економічна теоріяІнститут економіки та прогнозування НАН України
17
0 Современная стоматологияНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
17
0 Філософія освіти. Philosophy of EducationІнститут вищої освіти НАПН України
17
0 Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академіїЗапорізька державна інженерна академія
17
0 МовознавствоІнститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
17
0 Вісник соціально-економічних дослідженьОдеський національний економічний університет
17
0 Інноваційна економікаПодільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України
17
0 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ЕкономікаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
17
0 Регіональна економікаІнститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього НАН України
17
0 Соционика, ментология и психология личностиМіжнародний інститут соціоніки
17
0 Methods of Functional Analysis and TopologyІнститут математики НАН України
17
0 Физическое воспитание студентовХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
16
0 Демографія та соціальна економікаІнститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
16
0 Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчанняНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
16
0 Праці Одеського політехнічного університетуОдеський національний політехнічний університет
16
0 Економіка: реалії часуОдеський національний політехнічний університет
16
0 Технічна електродинамікаІнститут електродинаміки НАН України
16
0 Інвестиції: практика та досвідЧорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ ДКС «Центр»
16
0 Комунальне господарство містХарківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
16
0 Економічний вісник ДонбасуІнститут економіки промисловості НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
15
0 Слобожанський науково-спортивний вісникХарківська державна академія фізичної культури
15
0 Теорія і методика фізичного виховання і спортуНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
15
0 Semiconductor Physics, Quantum Electronics and OptoelectronicsIнститут фiзики напiвпровiдникiв ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
15
0 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізуЖитомирський державний технологічний університет
15
0 Економічний аналізТернопільський національний економічний університет
15
0 Вісник Житомирського державного університету імені Івана ФранкаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
15
0 Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні наукиЦентральноукраїнський національний технічний університет
15
0 Проблеми економікиНауково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
15
0 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: педагогікаТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
15
0 Спортивний вісник Придніпров’яПридніпровська державна академія фізичної культури і спорту
15
0 Український історичний журналІнститут історії України НАН України
15
0 Міжнародний медичний журналХарьківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
14
0 Механiзм регулювання економiкиСумський державний унiверситет, Центр економiчних дослiджень, Сумське регiональне вiддiлення Академiї пiдприємництва i менеджменту України, видавничо-торговий дім «Унiверситетська книга»
14
0 Політичний менеджментУкраїнський центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
14
0 Український ботанічний журналІнститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
14
0 Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справНаціональна академія внутрішніх справ МВС України
14
0 Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справНаціональна академія внутрішніх справ
14
0 Електротехніка та електроенергетикаЗапорізький національний технічний університет
14
0 Environmental EconomicsКонсалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
14
0 Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблемиВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
14
0 Современная педиатрияГруппа компаний «МедЭксперт»
13
0 Ліки УкраїниВидавництво «Медікс груп»
13
0 Вісник Національної академії правових наук УкраїниНаціональна академія правових наук України
13
0 Лікарська справаНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
13
0 Управління проектами та розвиток виробництваСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
13
0 Економіка промисловостіІнститут економіки промисловості НАН України
13
0 Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспортДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
13
0 Проблеми трибологіїХмельницький нацiональний унiверситет
13
0 Економічний форумЛуцький національний технічний університет
13
0 Вісник Полтавської державної аграрної академіїПолтавська державна аграрна академія
13
0 АльгологіяІнститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
12
0 Бібліотечний вісникНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
12
0 Вісник Вінницького політехнічного інститутуВінницький національний технічний університет
12
0 Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні наукиЧернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
12
0 Журнал математической физики, анализа, геометрииНаціональна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
12
0 Спортивна медицина і фізична реабілітаціяНаціональний університет фізичного виховання і спорту України
12
0 Стратегічні пріоритетиНаціональний інстиутут стратегічних досліджень
12
0 Філософія і космологіяМіжнародне філософсько-космологічне товариство
12
0 Неперервна професійна освіта: теорія і практикаКиївський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
12
0 Вестник зоологииІнститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
12
0 Міжнародна економічна політикаКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
12
0 Соціально-економічні проблеми і державаТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління
12
0 Фінансовий простірЧеркаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
12
0 Світ фінансівТернопільський національний економічний університет
12
0 Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільствіСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
12
0 Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні наукиЖитомирський державний технологічний університет
12
0 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практикиХарківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
12
0 Соціально-трудові відносини: теорія та практикаКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
12
0 Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»Національний університет «Острозька академія»
12
0 Молодий вченийТовариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім "Гельветика"»
12
0 Radioelectronics and Communications SystemsМіністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
11
0 Известия высших учебных заведений. РадиоэлектроникаНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України
11
0 Український соціумІнститут економіки та прогнозування НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, Київський міжнародний університет, Центр «Соціальний моніторинг»
11
0 Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практикиНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
11
0 Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесуБердянський університет менеджменту і бізнесу
11
0 Вісник Національного авіаційного університетуНаціональний авіаційний університет
11
0 Довкілля та здоров’яІнститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва
11
0 Проблеми законностіНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
11
0 Ukrainian Journal of Physical OpticsIнститут фізичної оптики iменi О. Г. Влоха МОН України
11
0 Право і БезпекаХарківський національний університет внутрішніх справ
11
0 Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицинита біотехнологій імені С.З.ҐжицькогоЛьвівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького МОЗ України
11
0 Беркут: український орнітологічний журналІ.В.Скільський і В.М.Грищенко
11
0 Економіка і регіонПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
11
0 Економічні інноваціїІнститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
11
0 Вісник економічної науки УкраїниІнститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України
11
0 Державне управління: удосконалення та розвитокАкадемія муніципального управління, ТОВ "ДКС Центр"
11
0 Геологічний журналІнститут геологічних наук НАН України
11
0 Електротехніка і ЕлектромеханікаНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
11
0 Вісник Асоціації кримінального права УкраїниНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
11
0 Biotechnologia ActaІнститут біохімії ім.О.В.Палладіна
11
0 Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра ВасиленкаХарківський національний технічний університет сільського господарстваімені Петра Василенка
11
0 Збірник наукових праць: економічні науки. Серія облік і фінансиЛуцький національний технічний університет
11
0 Физика сознания и жизни, космология и астрофизикаМіжнародний інститут соціоніки
11
0 ЕкономістІнститут економіки та прогнозування НАН України
10
0 Запорожский медицинский журналЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
10
0 Економічний простірПридніпровська державна академія будівництва та архітектури
10
0 Розведення і генетика тваринІнститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця НААН України
10
0 Вісник ТНЕУТернопільський національний економічний університет
10
0 Молода спортивна наука УкраїниЛьвівський державний університет фізичної культури
10
0 Чорноморський ботанічний журналХерсонський державний університет
10
0 Актуальні проблеми транспортної медициниУкраїнський науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України; Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАН України
10
0 Інформаційні технології в освіті, науці та виробництвіХерсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
10
0 Eкономіка та підприємництвоКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
10
0 Перинатология и педиатрияГруппа компаний «МедЭксперт»
10
0 Українська моваІнститут української мови HAH України
10
0 Металлофизика и новейшие технологииІнститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
10
0 Гуманітарний вісникПереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
10
0 Journal of Applied Management and InvestmentsМіжнародний гуманітарний університет
10
0 Progress in Physics of MetalsІнститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
10
0 Энергосбережение. Энергетика. ЭнергоаудитНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО"»
10
0 Наукові праці НДФІМіністерство фінансів України
10
0 Технологічний аудит та резерви виробництваПолтавська державна аграрна академія, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
10
0 Фінанси, облік і аудитКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
10
0 Економічна теорія та правоНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
10
0 Економічний вісник університетуПереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
10
0 Образ людини майбутньогоМіжнародне філософсько-космологічне товариство
10
0 Спортивна наука УкраїниЛьвівський державний університет фізичної культури
10
0 Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологіяДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
10
0 Науковий вісник ПоліссяЧернігівський національний технологічний університет
10
0 Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективиІнститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
10
0 ScienceRiseНауково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
10
0 Радіофізика і радіоастрономіяНаціональна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзу URSI
10
0 Антропологічні виміри філософських дослідженьДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
10
0 Авиационно-космическая техника и технологияНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
9
0 Агроекологічний журналІнститут агроекології і природокористування НААН України
9
0 Бібліотекознавство. Документознавство. ІнформологіяНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
9
0 Біологічні студіїЛьвівський національний університет імені Івана Франка
9
0 Вісник Книжкової палатиКнижкова палата України імені Івана Федорова
9
0 Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
9
0 Вісник Сумського національного аграрного університетуСумський національний аграрний університет
9
0 Вісник ХНАУ ім.В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки»Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
9
0 Журнал європейської економікиТернопільський національний економічний університет
9
0 Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала МакароваНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
9
0 Мистецтво та освітаІнститут проблем виховання НАПН України
9
0 Біологія тваринІнститут біології тварин НААН України
9
0 Товари і ринкиКиївський національний торговельно-економічний університет
9
0 Педагогічний дискурсХмельницька гуманітарно-педагогічна академія
9
0 Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспортіУкраїнський державний університет залізничного транспорту
9
0 Методи та об’єкти хімічного аналізуКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
9
0 Український нейрохірургічний журналНаціональна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України, Українська асоціація нейрохірургів
9
0 Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)Національний університет державної податкової служби України
9
0 Медична психологіяХарьківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
9
0 Науковий вісник Національної академії внутрішніх справНаціональна академія внутрішніх справ МВС України
9
0 Науковий вісник Національної академії внутрішніх справНаціональна академія внутрішніх справ
9
0 Педагогічний процес: теорія і практикаКиївський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
9
0 Реєстрація, зберігання і обробка данихІнститут проблем реєстрації інформації НАН України
9
0 Проблеми підготовки сучасного вчителяУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
9
0 АгросвітДніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
9
0 Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради УкраїниІнститут законодавства Верховної Ради України
9
0 International Journal of ComputingТернопільський національний економічний університет
9
0 Біль, знеболювання і інтенсивна терапіяАсоціація анестезіологів України", Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця
9
0 Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія БіологіяХарківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
9
0 Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Психологія»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
9
0 Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язкуПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
9
0 Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби УкраїниУніверситет державної фіскальної служби України
9
0 Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)Таврійський державний агротехнологічний університет
9
0 Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізаціїТернопільський національний економічний університет
9
0 Наука молодаТернопільський національний економічний університет
9
0 Наука та НаукознавствоІнститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України ім.Г.М.Доброва
9
0 Порівняльна професійна педагогікаХмельницький національний університет
9
0 Стратегія економічного розвитку УкраїниКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
9
0 Українська наука: минуле, сучасне, майбутнєТернопільський національний економічний університет
9
0 Фізична активність, здоров’я і спортЛьвівський державний університет фізичної культури
9
0 Проблемы криобиологии и криомедициныIнститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
9
0 Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологіїСумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
0 Праці міжнародного геометричного центруОдеська національна академія харчових технологій
9
0 Наукові записки Вінницького державного педагогічного університетуімені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологіяВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
9
0 Траектория наукиИздательский центр «Диалог»
9
0 Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практикиЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
8
0 Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана ХмельницькогоМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
8
0 Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Радіотехніка, РадіоапаратобудуванняНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
8
0 Вісник Львівського університету. Серія біологічнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
8
0 Вісник Хмельницького національного університету. Технічні наукиХмельницький нацiональний унiверситет
8
0 Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережіНаціональний університет «Львівська політехніка»
8
0 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання)Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
8
0 Вістник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделюванняНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіяхНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Рада молодих учених НТУ «ХПІ»
8
0 Електротехнічні та комп’ютерні системиОдеський національний політехнічний університет
8
0 Інформація і правоНауково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
8
0 Радиоэлектроника и информатикаХарківський національний університет радіоелектроніки
8
0 Духовність особистості: методологія, теорія і практикаСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
8
0 Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництвоПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
8
0 Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспортуУкраїнський державний університет залізничного транспорту
8
0 Медичні перспективиДніпропетровська медична академія МОЗ України
8
0 Наукові праці ОНАХТОдеська національна академія харчових технологій
8
0 Наукові доповіді НУБІП УкраїниНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
8
0 ПатологіяЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
8
0 Проблеми телекомунікаційХарківський національний університет радіоелектроніки
8
0 Радіоелектроніка, інформатика, управлінняЗапорізький національний технічний університет
8
0 Радіоелектронні і комп’ютерні системиНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
8
0 Праці Таврійського державного агротехнологічного університетуТаврійський державний агротехнологічний університет
8
0 Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Збірник наукових праць ПДАТУПодільський державний аграрно-технічний університет
8
0 Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництвіВінницький національний технічний університет
8
0 Проблеми сучасного підручникаІнститут педагогіки НАПН України
8
0 Теорія і практика інтелектуальної власностіНауково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
8
0 Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатикиКриворізький національний університет
8
0 Транспортні системи і технології перевезеньДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
8
0 Харчова наука та технологіяОдеська національна академія харчових технологій
8
0 Фізика і хімія твердого тілаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
8
0 Фізико-математична освітаСумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
8
0 Экономика транспортного комплексаХарківський національний автомобільно-дорожній університет
8
0 Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial ComputationsКонсалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
8
0 Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні наукиПолтавська державна аграрна академія
8
0 Пожежна безпекаЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
8
0 Південноукраїнський правничий часописОдеський державний університет внутрішніх справ
8
0 Естетика і етика педагогічної діїІнститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
8
0 Вісник Харківського національного університету внутрішніх справХарківський національний університет внутрішніх справ
8
0 Здоровье женщиныМОЗ України, НАМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
8
0 Порівняльно-педагогічні студіїУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
8
0 БрантаМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, Азово-Чорноморська орнітологічна станція
8
0 Вісник Харківської державної академії культуриХарківська державна академія культури Мінкультури України
8
0 Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологіяНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8
0 Гілея: науковий вісникНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
8
0 Економіка харчової промисловостіОдеська національна академія харчових технологій
8
0 Право та інноваціїНауково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
8
0 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: ПедагогікаМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
8
0 Теорія і практика правознавстваНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8
0 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду УкраїниІнститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
8
0 Науковий вісникОдеський національний економічний університет
8
0 Сучасна українська політикаІнститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Український центр політичного менеджменту, Українська Академія політичних наук
8
0 Освітологічний дискурсКиївський університет імені Бориса Грінченка
8
0 Педагогіка та психологіяХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
8
0 Двигатели внутреннего сгоранияНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Україна-Європа-СвітТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
8
0 Східний світІнститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
8
0 Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal Академія економічних наук України, Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
8
0 Bulletin of the T.H.Shevchenko National University "Chernihiv Colehium". Series: Pedagogical SciencesНаціональний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
8
0 Патологія, реабілітація, адаптаціяІнститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, ПрАТ «Трускавецькурорт»
7
0 Вісник морфологіїВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнародна академія інтегративної антропології
7
0 Вопросы химии и химической технологииУкраїнський державний хіміко-технологічний університет
7
0 Лісівництво і агролісомеліораціяУкраїнський науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
7
0 Штучний інтелектІнститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України
7
0 Хімія, фізика та технологія поверхніІнститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
7
0 Вісник Тернопільського національного технічного університетуТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
7
0 Наукові записки НаУКМАНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»
7
0 Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія»Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
7
0 Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектуриПридніпровська державна академія будівництва та архітектури
7
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
7
0 Економічна кібернетикаДонецький національний університет
7
0 Збірник праць Зоологічного музеюНаціональний науково-природничий музей НАН України
7
0 Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університетуУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
7
0 Історико-педагогічний альманахУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
7
0 Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогікаІнститут професійно-технічної освіти НАПН України
7
0 Освіта та розвиток обдарованої особистостіІнститут обдарованої дитини НАПН України
7
0 Проблеми інженерно-педагогічної освітиУкраїнська інженерно-педагогічна академія
7
0 Ринок праці та зайнятість населенняІнститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
7
0 Праці теріологічної школи. Proceedings of Theriological SchoolНаціональний науково-природничий музей НАН України
7
0 Проблеми економіки транспортуДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
7
0 Психология и соционика межличностных отношенийМіжнародний інститут соціоніки
7
0 Психолого-педагогічні проблеми сільської школиУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
7
0 Український хімічний журналНаціональна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7
0 Фармацевтичний журналМіністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет, Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
7
0 Фізична культура, спорт та здоров’я націїВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
7
0 Часопис економічних реформНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
7
0 Холодильна техніка та технологіяОдеська національна академія харчових технологій
7
0 Економіка та правоІнститут економіко-правових досліджень НАН України
7
0 Психологія і особистістьІнститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
7
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
7
0 Науковий вісник будівництваХарківський національний університет будівництва і архітектури
7
0 Теорія та методика електронного навчанняКриворізький національний університет
7
0 Наносистеми, наноматеріали, нанотехнологіїІнститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України
7
0 Правова державаІнститут держави і права ім.В.М.Корецького
7
0 Філософські та методологічні проблеми праваНаціональна академія внутрішніх справ
7
0 Гуманітарний часописНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
7
0 Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послугХарківський державний університет харчування та торгівлі
7
0 Електрифікація транспортуДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
7
0 Енергетика та електрифікаціяМіністерство палива та енергетики України, Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України
7
0 "Журнал Неврології" ім.Б.М.МаньковськогоІнститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Видавничий дім "Медкнига"
7
0 Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатаціяЦентральноукраїнський національний технічний університет
7
0 Наукові записки. Серія: Педагогічні запискиКіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
7
0 Незалежний аудиторКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
0 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборониНаціональний університет оборони України імені Івана Черняховського
7
0 Теоретико методичні проблеми виховання дітей та учнівської молодіІнститут проблем виховання НАПН України
7
0 Особлива дитина: навчання і вихованняІнститут спеціальної педагогіки НАПН України
7
0 Новітні комп’ютерні технології Криворізький національний університет
7
0 Український педагогічний журналІнститут педагогіки НАПН України
7
0 Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні наукиНаціональний університет «Львівська політехніка»
7
0 АрхеологіяІнститут археології НАН України
6
0 Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университетаХарківський національний автомобільно-дорожній університет
6
0 Честь і законНаціональна академія Національної гвардії України
6
0 Авіфауна України: додаток до журналу «Беркут»І.В.Скільський і В.М.Грищенко
6
0 Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесахХмельницький нацiональний унiверситет
6
0 Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні наукиЖитомирський державний технологічний університет
6
0 Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
6
0 Геотехнічна механікаІнститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
6
0 Електромеханічні і енергозберігаючі системиКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6
0 СхідУкраїнський культурологічний центр
6
0 Проблеми і перспективи розвитку банківської системи УкраїниУкраїнська академія банківської справи Національного банку України
6
0 Вісник Одеського державного екологічного університетуОдеський державний екологічний університет
6
0 Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологииНаучно-производственная внедренческая компания "Триакон"
6
0 Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна. Cepiя «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
6
0 Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.УшинськогоПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
6
0 Biomedical and Biosocial AnthropologyВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Міжнародна академія інтегративної антропології
6
0 Автомобильный транспортХарківський національний автомобільно-дорожній університет
6
0 Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университетаХарківський національний автомобільно-дорожній університет
6
0 Вісник аграрної науки Причорномор’яМиколаївський національний аграрний університет
6
0 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. СоціологіяКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
6
0 Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльностіЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності
6
0 Вісник Львівського університету. Серія географічнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
6
0 Екологічна безпекаКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6
0 Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні наукиЧеркаський державний технологічний університет
6
0 Мікросистеми, електроніка та акустикаНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
6
0 Наукові записки Державного природознавчого музеюДержавний природознавчий музей НАН України
6
0 Право та інноваційне суспільствоНауково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
6
0 Рибогосподарська наука УкраїниІнститут рибного господарства НААН України
6
0 Таврійський науковий вісникХерсонський державний аграрний університет
6
0 Технологія і техніка друкарстваНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
6
0 Проблемы машиностроенияІнститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України
6
0 ОсвітологіяКиївський університет імені Бориса Грінченка
6
0 СвинарствоНаціональна академія аграрних наук України, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
6
0 Nova paradigmaНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
6
0 Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школіКриворізький національний університет
6
0 Засоби навчальної та науково-дослідної роботиХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
0 Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
0 Карпатські математичні публікаціїПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
6
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
6
0 Кам’яна доба УкраїниІнститут археології НАН України
6
0 Юридична психологіяНаціональна академія внутрішніх справ
6
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектамиНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
0 Зернові продукти і комбікормиОдеська національна академія харчових технологій
6
0 Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН УкраїниІнститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
6
0 Український гідрометеорологічний журналОдеський державний екологічний університет
6
0 Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплінНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
6
0 Вісник Львівського університету. Серія соціологічнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
6
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ЕкономікаМаріупольський державний університет
6
0 Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)Університет економіки та права «КРОК»
6
0 Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані"Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
6
0 Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
0 Питання літературознавстваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
0 Практикуючий лікаНаціональний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Видавничий дім "Медкнига"
6
0 Актуальні проблеми фізкультурної освітиВидавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
6
0 Вісник Дніпропетровського університету: Менеджмент інноваційДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
6
0 Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социологияМіжнародний інститут соціоніки
6
0 Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудитуНаціональна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України
6
0 Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National UniversityПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
6
0 Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловостіХарківський національний університет радіоелектроніки, Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості
6
0 Біоресурси і природокористуванняНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
6
0 Інформаційні технології та комп’ютерна інженеріяВінницький національний технічний університет
6
0 Військово-технічний збірникАкадемія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
5
0 КраєзнавствоНаціональна спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України
5
0 ПоверхняІнститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
5
0 Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективиІнститут обдарованої дитини НАПН України
5
0 Проблеми ендокринної патологіїІнститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського НАМН України
5
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіяхНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Сільськогосподарська мікробіологіяІнститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
5
0 Сортовивчення та охорона прав на сорти рослинУкраїнський інститут експертизи сортів рослин
5
0 Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН УкраїниІнститут сільського господарства степової зони НААН України
5
0 Вісник Національного науково-природничого музеюНаціональний науково-природничий музей НАН України
5
0 Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванніНаціональний університет «Львівська політехніка»
5
0 Автомобиль и Электроника. Современные ТехнологииХарківський національний автомобільно-дорожній університет
5
0 Актуальні проблеми психології. Екологічна психологіяІнститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
5
0 Вісник Львівського університету. Серія журналістика Львівський національний університет імені Івана Франка
5
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
5
0 Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культураПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
5
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванніНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Історія науки і біографістикаНаціональна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
5
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПКНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
5
0 Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
5
0 Наукові записки Харківського національного педагогічного університетуімені Г.С.Сковороди. «Літературознавство»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
0 Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористуванняІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
5
0 Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні наукиЦентральноукраїнський національний технічний університет
5
0 Культурологічна думкаІнститут культурології НАМ України
5
0 Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівліХарківський державний університет харчування та торгівлі
5
0 Професійна освіта: проблеми і перспективиІнститут професійно-технічної освіти НАПН України
5
0 Психічне здоров’яНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Територіальне медичне об’єднання «Психіартрія» у м.Києві
5
0 Селекція і насінництвоІнститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН України
5
0 Сіверянський літописНаціональний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
5
0 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технологіїВінницький національний технічний університет
5
0 Технічні науки та технологіїЧернігівський національний технологічний університет
5
0 МаґістеріумНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»
5
0 Наукові записки ВДПУ. Серія: ІсторіяВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
0 Педагогічні наукиПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
5
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
5
0 ПсихолінгвістикаПереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
5
0 Аспекти публічного управлінняДніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
5
0 Біофізичний вісникХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна
5
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергіїНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка»Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
5
0 Автоматизація технологічних та бізнес-процесівОдеська національна академія харчових технологій
5
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ПравоМаріупольський державний університет
5
0 Клітинна та органна трансплантологіяІнститут клітинної терапії
5
0 Мониторинг біржового ринкуАграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України
5
0 Педагогічні наукиХерсонський державний університет
5
0 Філологічні наукиПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
5
0 Східно-Європейський журнал психолінгвістикиСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
5
0 Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексівХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
5
0 Customs Scientific Journal «CUSTOMS» (Митний науковий журнал «Митниця»)Університет митної справи та фінансів
5
0 Актуальні проблеми інноваційної економікиХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
5
0 Актуальные научные исследования в современном миреІнститут соціальної трансформації, громадське об’єднання
5
0 Вісник Кримінологічної асоціації УкраїниХарківський національний університет внутрішніх справ
5
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентівНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практикаНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Філософія»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
0 Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН УкраїниІнститут геологічних наук НАН України
5
0 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні наукиНаціональна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
5
0 Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А.В.НеждановоїОдеська національна музична академія імені А.В.Нежданової Мінкультури України
5
0 Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практикаІнститут обдарованої дитини НАПН України
5
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнесНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
5
0 РадіотехнікаХарківський національний університет радіоелектроніки
5
0 Українська біографістикаНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
5
0 Физико-технические проблемы горного производстваІнститут фізики гірничих процесів НАН України
5
0 Хірургія дитячого вікуГрупа компаній «МедЕксперт»
5
0 Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні наукиХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
0 Стратегія і механізми регулювання промислового розвиткуІнститут економіки промисловості НАН України
5
0 Управлінські інноваціїТернопільський національний економічний університет
5
0 УкраїнознавствоНауково-дослідний інститут українознавства МОН України
5
0 Інженерія природокористуванняХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
5
0 Чернігівський науковий часописЧернігівський національний технологічний університет
5
0 Lex PortusНаціональний університет «Одеська юридична академія», Громадська організація «Морська асоціація «Святий Миколай»
5
0 Меліорація і водне господарствоІнститут водних проблем і меліорації НААН України
4
0 Ветеринарна медицинаІнститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН України
4
0 Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавствоОдеський національний університет імені І.І.Мечникова
4
0 Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.СухомлинськогоДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
4
0 Наукові основи збереження біотичної різноманітностіІнститут екології Карпат НАН України
4
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництвоНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машиниКиївський національний університет будівництва і архітектури
4
0 Катализ и нефтехимияІнститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
4
0 Полімерний журналІнститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
4
0 Радіофізика та електронікаІнститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України
4
0 Світлотехніка та електроенергетикаХарківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
4
0 Філософські обріїПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
4
0 Регіональна історія УкраїниІнститут історії України НАН України
4
0 Український селянинЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4
0 Природничий альманахХерсонський державний університет
4
0 Соціологічні студіїСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
0 Археологія і давня історія УкраїниІнститут археології НАН України
4
0 Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтвНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
4
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiїНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4
0 Вісник Черкаського університету. Серія: ФілософіяЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4
0 Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.ШевченкаЧернігівський національний педагогічний імені Т.Г.Шевченка
4
0 Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні наукиПриазовський державний технічний університет
4
0 Економіка розвиткуХарківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
4
0 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні наукиНаціональна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
4
0 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні наукиНаціональна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
4
0 Інтелігенція і владаОдеський національний політехнічний університет
4
0 Землеустрій, кадастр і моніторинг земельНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Лінгвістичні дослідженняХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
0 Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і ВолиніІнститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
4
0 Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спортіВидавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
4
0 Науковий вісник «Асканія-Нова»Інститут тваринництва степових районів ім.М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» НААН України
4
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: ПравоНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: ПравоНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософіяНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
0 Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряківІнститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
4
0 Приватне право і підприємництвоНауково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
4
0 Рукописна та книжкова спадщина УкраїниНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
4
0 Правничий вісник Університету «КРОК»Університет економіки та права «КРОК»
4
0 СходознавствоІнститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
4
0 Управління економікою: теорія та практикаІнститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України
4
0 Військово-науковий вісникАкадемія сухопутних військ
4
0 Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил УкраїниТернопільський національний економічний університет
4
0 Збалансоване природокористуванняІнститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «Екоінвестком»
4
0 Наукові записки. Серія: ГеографіяВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
0 Теорія і методика професійної освітиІнститут професійно-технічної освітти НАПН України
4
0 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУДонбаський державний педагогічний університет (Слов’янськ)
4
0 Психологія особистостіПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
0 Соціальні виміри суспільстваІнститут соціології НАН України
4
0 Здоров’я суспільстваМіжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
4
0 Рідний край: альманах Полтавського національного педагогічного університетуПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
4
0 News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic UniversityДніпропетровський державний аграрно-економічний університет
4
0 Theoretical and Applied Veterinary Medicine: Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПКДніпровський державний аграрно-економічний університет
4
0 Біологія та валеологіяХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
0 Будівельне виробництвоНауково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінрегіонбуду України
4
0 Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицинаДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
4
0 Економіка природокористування і охорони довкілляДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
4
0 ЕмінакІнститут археології НАН України, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
4
0 Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»Херсонський державний університет
4
0 Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворюваньНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
4
0 Управління економічними процесамиСумський державний університет
4
0 Інженерні та освітні технологіїКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
4
0 Соціальна економікаХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна
4
0 Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Географічні наукиСумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
0 Studia PhilologicaКиївський університет імені Бориса Грінченка
4
0 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університетуКиївський університет імені Бориса Грінченка
4
0 International Journal of Medicine and Medical ResearchТернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського МОЗ України
4
0 Актуальні проблеми правознавстваТернопільський національний економічний університет
4
0 Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства УкраїниУкраїнський науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого
4
0 Modern EconomicsМиколаївський національний аграрний університет
4
0 МашинобудуванняУкраїнська інженерно-педагогічна академія
3
0 Мости та тунелі: теорія, дослідження, практикаДніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
3
0 Почки.Нирки.KidneysНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
3
0 Технологічні комплексиЛуцький національний технічний університит
3
0 Сучасне птахівництвоНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
3
0 Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренуванняВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
0 Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культуриНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
0 Актуальні проблеми філології та перекладознавстваХмельницький національний університет
3
0 Вісник Дніпропетровського університету. Серія: ПсихологіяДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
0 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: державне управління (електронне видання)Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
3
0 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологія (електронне видання)Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
3
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ІсторіяМаріупольський державний університет
3
0 Економічні горизонтиУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
3
0 Історія народного господарства та економічної думки УкраїнияІнститут економіки та прогнозування НАН України
3
0 Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постатіІнститут економіки та прогнозування НАН України
3
0 Екстрена медицина: від науки до практикиУкраїнський науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
3
0 Кардиология: от науки к практикеУкраїнська військово-медична академія, Товариство інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця «Кардіопротекція»
3
0 Література та культура ПоліссяНіжинський державний університет імені Миколи Гоголя
3
0 Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журналАсоціація психотерапевтів та психоаналітиків Україна
3
0 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
3
0 Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила ГалицькогоІвано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
3
0 Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освітиНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
3
0 Опір матеріалів і теорія спорудКиївський національний університет будівництва і архітектури
3
0 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвиткуНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
0 Проблеми теорії та історії архітектури УкраїниОдеська державна академія будівництва та архітектури
3
0 Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.СковородыХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
0 Теорія та методика навчання та вихованняХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ФілологіяМаріупольський державний університет
3
0 Людинознавчі студії. Серія «Філософія»Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
3
0 Історія та географіяХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
0 Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. МузикознавствоНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
0 Синопсис: текст, контекст, медіаКиївський університет імені Бориса Грінченка
3
0 Сучасні проблеми економіки і підприємництвоНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
3
0 Виноградарство і виноробствоНаціональний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
3
0 Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологіяЧернігівський національний технологічний університет
3
0 Продовольчі ресурсиІнститут продовольчих ресурсів НААН України
3
0 Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
3
0 Архів офтальмології УкраїниНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
3
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологіяМаріупольський державний університет
3
0 Гематологія і переливання кровіІнститут гематології та трансфузіології НАМН України
3
0 Кардіохірургія та інтервенційна кардіологіяНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут серця МОЗ України, Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця
3
0 Літературний процес: методологія, імена, тенденціїКиївський університет імені Бориса Грінченка
3
0 Міждисциплінарні дослідження складних системНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
3
0 Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)Університет державної фіскальної служби України
3
0 Науковий вісник НУБіП України: Серія: АгрономіяНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
3
0 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. ПедагогікаКиївський університет імені Бориса Грінченка
3
0 Публічне урядуванняГромадська організація Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом
3
0 Психіатрія, неврологія та медична психологіяХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна
3
0 Металознавство та обробка металівФізико-технологічний інститут металів та сплавів
3
0 Філософія і політологія в контексті сучасної культуриДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
0 Ukrainian Journal of Educational Studies and Information TechnologyМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
3
0 Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials ScienceНаціональний університет «Львівська політехніка»
3
0 Financial Markets, Institutions and RisksСумський державний університет
3
0 Business Ethics and LeadershipСумський державний університет
3
0 Shipbuilding & marine infrastructureНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
3
0 Socioeconomic ChallengesСумський державний університет
3
0 Адаптивне управління: теорія і практикаУкраїнська інженерно-педагогічна академія, Громадське об’єднання «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
2
0 Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освітиГромадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»
2
0 Акушерство. Гінекологія. ГенетикаНаціональний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Видавничий дім "Медкнига"
2
0 Американська історія та політикаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
2
0 Військово-історичний меридіанНаціональний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; Інститут історії України НАН України
2
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Фізико-математичні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2
0 Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікаціїДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
0 Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологіяДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
0 Вісник морської медицинаУкраїнський науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України
2
0 Вісник СтепуКіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
2
0 Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПКХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
2
0 Енциклопедичний вісник УкраїниІнститут енциклопедичних досліджень НАН України
2
0 Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки»Видавничий дім «Інтернаука (м.Київ, Україна)
2
0 Ендоваскулярна нейрорентгенохірургіяУкраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
2
0 Енергетика та автоматикаНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Європейські історичні студіїГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
2
0 Історичні студії суспільного прогресуКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
2
0 Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація Український державний хіміко-технологічний університет
2
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництваНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Наукові доробки магістрантівКиївський університет імені Бориса Грінченка
2
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студіїНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджментМіжнародний гуманітарний університет
2
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологіяНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Освітній простір УкраїниПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
0 Придніпров’я : історико-краєзнавчі дослідженняДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
0 Проблеми підвищення ефективності інфраструктуриНаціональний авіаційний університет
2
0 Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
2
0 Проблеми і перспективи економіки та управлінняЧернігівський національний технологічний університет
2
0 Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництваКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2
0 Техніка, енергетика, транспорт АПКВінницький національний технічний університет
2
0 Освітній дискурс: збірник наукових працьНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
2
0 Актуальні питання гуманітарних наукиДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
2
0 Вісник машинобудування та транспортуВінницький національний технічний університет
2
0 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки (електрон. наук. вид.)Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
2
0 Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткуванняУніверситет державної фіскальної служби України
2
0 Київські історичні студіїКиївський університет імені Бориса Грінченка
2
0 Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»Видавничий дім «Інтернаука (м.Київ, Україна)
2
0 Українська професійна освітаПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
2
0 Advances in Cyber-Physical SystemsНаціональний університет «Львівська політехніка»
2
0 Вісник двигунобудуванняЗапорізький національний технічний університет
1
0 Арт-простірКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
0 Біологія та екологіяПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
1
0 Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні наукиПриазовський державний технічний університет (Маріуполь)
1
0 Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія філософські наукиДонецький національний університет імені Василя Стуса
1
0 Економіка і менеджмент культуриНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії УкраїниНаціональна академія Національної гвардії України
1
0 Культура і сучасніcтьНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Мистецтвознавчі запиcкиНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Наука, технології, інноваціїУкраїнський інститут науково-технічної експертизи та інформації
1
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництваНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
1
0 Пластична, реконструктивна і естетична хірургіяНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів
1
0 Геометричне моделювання та інформаційні технологіїМиколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського
1
0 Наукові здобутки студентів Інституту людиниКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
0 Музичне мистецтво ХХІ століття - історія, теорія, практикаДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
0 Регіональні проблеми архітектури та містобудуванняОдеська державна академія будівництва та архітектури
1
0 Соціальне правоКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
1
0 Спортивна наука та здоров’я людиниКиївський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
1
0 Судово-медична експертизаАсоціація судових експертів України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
1
0 Танцювальні студіїКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наукКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Аннали юридичної історіїМіжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівський медієвістичний клуб при Львівському національному університеті імені Івана Франка
1
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльностіКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Підприємництво та інноваціїМіжнародний університет фінансів (Київ)
1
0 Ресторанний і готельний консалтинг. ІнноваціїКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Український інформаційний простірКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Аксіопсихологічна персонологіяПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
0
0 Аспекти історичного музикознавстваХарківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського Мінкультури України
0
0 Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотекиНаціональна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництвоКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтвоКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавствоКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: ТуризмКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Економіка природокористування і сталий розвитокІнститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
0
0 Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайнуКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Механіка та математичні методиОдеська державна академія будівництва та архітектури
0
0 Музичне мистецтво в освітологічному дискурсіКиївський університет імені Бориса Грінченка
0
0 Наука ОнлайнВидавничий дім «Інтернаука»
0
0 Прикладні питання математичного моделюванняХерсонський національний технічний університет
0
0 Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освітиХарківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського Мінкультури України
0
0 Публічне управління та регіональний розвитокЧорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв)
0
0 Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвитокЧернігівський національний технологічний університет
0
0 Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільствіВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
0
0 Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сферіКиївський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Accents and Paradoxes of Modern PhilologyХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна
0
0 Epistemological studies in Philosophy, Social and Political SciencesДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
0
0 Journal of Scientific Papers «Social development & Security»Громадська організація «Українська наукова спільнота»
0

Для включення в рейтинговий список просимо редакції журналів і збірників наукових праць створювати бібліометричні профілі своїх видань і надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@ukr.net.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua