bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Аналітика

Рейтинг за даними Google Scholar
Відомств   |   Установ   |   Наукових колективів   |   Періодичних видань
Розподіл учених за даними Google Scholar
За галузями наук   |   За відомствами   |   За містами   |   За установами   |   За індексом Гірша

Розподіл учених за даними Scopus
За галузями наук   |   За відомствами   |   За містами   |   За установами   |   За індексом Гірша
Рейтинг
Відомств і установ за даними Scopus   |   Українських журналів у Web of Science


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua