bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Аналітика

Рейтинг за даними Google Scholar
Відомств і установ   |   Наукових колективів   |   Періодичних видань
Розподіл учених за даними Google Scholar
За галузями наук   |   За відомствами   |   За містами   |   За установами   |   За індексом Гірша

Рейтинг за даними Scopus
Відомств і установ   |   Установ НАН   |   Установ НАМН   |   Установ НААН   |   Університетів
Рейтинг
Установ у Ranking Web of Research Centers   |   Журналів у Scopus   |   Журналів у Web of Science


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua