bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Аналітика

Google Scholar
Розподіл учених
За галузями наук   |   За відомствами   |   За містами   |   За установами   |   За індексом Гірша
Рейтинг
Відомств   |   Установ   |  

Scopus
Розподіл учених
За галузями наук   |   За відомствами   |   За містами   |   За установами   |   За індексом Гірша
Рейтинг
Відомств і установ  

Publons
Розподіл учених
За галузями наук   |   За відомствами   |   За містами   |   За установами   |   За індексом Гірша
Рейтинг
Відомств і установ  


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua