bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Пошуковий запит      [Знайдено 51658]
Прізвище Галузь науки Рубрика Google Scholar Установа Місто Відомство Упорядкування за h-index
Всі Всі Всі Всі Всі Всі Google Scholar


п/п
П. І. Б. h-index Галузь науки
Рубрика Google Scholar
Установа
Google
Scholar
Scopus
1Гриньов Борис Вікторович
132
81
Фізика та математика
Chemical & Material Sciences
Інститут сцинтиляційних матеріалів
2Пугач Валерій Михайлович
104
65
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут ядерних досліджень
3Зінов’єв Геннадій Михайлович
90
70
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
4Мартинов Євген Сергійович
74
59
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
5Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992)
68
7
Фізика та математика
Mathematical Physics
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
6Тимошенко Степан Прокопович (1878-1972)
67
5
Фізика та математика
Materials Engineering
Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
7Вернадський Володимир Іванович (1863-1945)
61
4
Науки про Землю
Earth Sciences
Президія Національної академії наук України
8Демченко Олександр Петрович
59
50
Науки про життя
Nanotechnology
Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
9Третяк Володимир Ілліч
57
50
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут ядерних досліджень
10Бондаренко Ігор Миколайович
55
46
Медицина
Oncology
Дніпропетровська медична академія
11Морозовська Ганна Миколаївна
55
48
Фізика та математика
Mathematical Physics
Інститут фізики
12Костюк Платон Григорович (1924-2010)
54
44
Науки про життя
Physiology
Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
13Ангельський Олег Вячеславович
52
44
Фізика та математика
Optics & Photonics
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
14Кобичев Владислав Валерієвич
52
45
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут ядерних досліджень
15Геєць Валерій Михайлович
51
1
Економіка
Economics
Інститут економіки та прогнозування
16Глушков Олександр Васильович
51
16
Фізика та математика
Nonlinear Science
Одеський державний екологічний університет
17Лебовка Микола Іванович
51
44
Хімія
Dispersion Chemistry
Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
18Горенштейн Марк Ісакович
50
39
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
19Гунько Володимир Мусійович
50
40
Хімія
Nanotechnology
Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
20Єлісєєв Євген Анатолійович
50
46
Фізика та математика
Materials Engineering
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua