bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Пошуковий запит      [Знайдено 51658]
Прізвище Галузь науки Рубрика Google Scholar Установа Місто Відомство Упорядкування за h-index
Всі Всі Всі Всі Всі Всі Google Scholar


п/п
П. І. Б. h-index Галузь науки
Рубрика Google Scholar
Установа
Google
Scholar
Scopus
16601Гнитько Олександр Миколайович
4
-
Технічні науки
Mechanical Engineering
Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
16602Гнітійов Павло Олександрович
4
-
Технічні науки
Power Engineering
Донецький національний технічний університет
16603Гніцевич Вікторія Альбертівна
4
-
Технічні науки
Food Science & Technology
Київський національний торговельно-економічний університет
16604Говоров Пилип Парамонович
4
-
Технічні науки
Power Engineering
Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
16605Гогіна Тетяна Іллівна
4
-
Педагогіка
Physical Education & Sports Medicine
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
16606Гого Володимир Бейлович
4
-
Технічні науки
Mining & Mineral Resources
Донецький національний технічний університет
16607Гогоці Олексій Георгійович
4
2
Технічні науки
Materials Engineering
ТОВ «Центр матеріалознавства»
16608Годованець Юлія Степанівна
4
-
Суспільні науки
Law
Львівський державний університет внутрішніх справ
16609Годованюк Тетяна Леонідівна
4
-
Педагогіка
Teaching & Teacher Education
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
16610Гойко Ірина Юріївна
4
3
Науки про життя
Biotechnology
Національний університет харчових технологій
16611Голик Олена Петрівна
4
-
Інформатика
Automation & Control Theory
Центральноукраїнський національний технічний університет
16612Голиш Григорій Михайлович
4
-
Суспільні науки
History
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
16613Голіков Володимир Антонович
4
-
Технічні науки
Thermal Sciences
Національний університет «Одеська морська академія»
16614Голіков Володимир Володимирович
4
-
Інформатика
Radar, Positioning & Navigation
Національний університет «Одеська морська академія»
16615Голобородько Віталій Миколайович
4
-
Гуманітарні науки
Visual Arts
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
16616Голованенко Микола Васильович
4
-
Економіка
Economics
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
16617Голованова Наталія Леонідівна
4
-
Педагогіка
Physical Education & Sports Medicine
Національний університет фізичного виховання і спорту України
16618Головань Іван Васильович
4
1
Технічні науки
Power Engineering
Інститут електродинаміки
16619Головацький Андрій Степанович
4
3
Медицина
Physiology
Ужгородський національний університет
16620Головач Тетяна Миколаївна
4
1
Науки про життя
Microbiologyy
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua