bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Пошуковий запит      [Знайдено 50424]
Прізвище Галузь науки Рубрика Google Scholar Установа Місто Відомство Упорядкування за h-index
Всі Всі Всі Всі Всі Всі Google Scholar


п/п
П. І. Б. h-index Галузь науки
Рубрика Google Scholar
Установа
Google
Scholar
Scopus
1Гриньов Борис Вікторович
128
78
Фізика та математика
Chemical & Material Sciences
Інститут сцинтиляційних матеріалів
2Пугач Валерій Михайлович
102
61
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут ядерних досліджень
3Зінов’єв Геннадій Михайлович
87
68
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
4Мартинов Євген Сергійович
73
58
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
5Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992)
68
7
Фізика та математика
Mathematical Physics
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
6Тимошенко Степан Прокопович (1878-1972)
66
5
Фізика та математика
Materials Engineering
Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
7Вернадський Володимир Іванович (1863-1945)
60
4
Науки про Землю
Earth Sciences
Президія Національної академії наук України
8Демченко Олександр Петрович
59
49
Науки про життя
Nanotechnology
Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
9Третяк Володимир Ілліч
56
50
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут ядерних досліджень
10Морозовська Ганна Миколаївна
55
48
Фізика та математика
Mathematical Physics
Інститут фізики
11Бондаренко Ігор Миколайович
54
45
Медицина
Oncology
Дніпропетровська медична академія
12Костюк Платон Григорович (1924-2010)
54
44
Науки про життя
Physiology
Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
13Ангельський Олег Вячеславович
51
44
Фізика та математика
Optics & Photonics
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
14Глушков Олександр Васильович
51
15
Фізика та математика
Nonlinear Science
Одеський державний екологічний університет
15Кобичев Владислав Валерієвич
51
45
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут ядерних досліджень
16Геєць Валерій Михайлович
50
1
Економіка
Economics
Інститут економіки та прогнозування
17Єлісєєв Євген Анатолійович
50
45
Фізика та математика
Materials Engineering
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
18Лебовка Микола Іванович
50
43
Хімія
Dispersion Chemistry
Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
19Горенштейн Марк Ісакович
49
39
Фізика та математика
High Energy & Nuclear Physics
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
20Лібанова Елла Марленівна
49
0
Економіка
Sociology
Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua