bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Пошук
Основна джерельна база - Google Scholar. Профілів науковців - 54421.
Оновлення значень індексів Гірша - останній тиждень поточного місяця.

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 

Рубрика Google Scholar
Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua