Національна українська конституційна традиція


ХРОНІКА ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 1996р.


  КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР

  КОНЦЕПЦІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

  ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення

  ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, прийнятий в першому читанні

  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ТЕКСТІВ ПРОЕКТІВ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ — СХВАЛЕНОГО КОНСТИТУЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ 11 БЕРЕЗНЯ 1996 РОКУ ТА ДООПРАЦЬОВАНОГО ТИМЧАСОВОЮ СПЕЦІАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ

  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ПРОЕКТУ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ — КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

  НОРМАТИВНІ АКТИ З ПИТАНЬ ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

  СТЕНОГРАМИ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


Текст офіційного Державного Гімну України
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці...
Переглянути повний текст


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1209/2011 (1209/2011) від 30.12.2011}
Про День соборності України
Переглянути повний текст


Акт проголошення незалежності України 1991
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про проголошення незалежності України...
Переглянути повний текст


Концепція нової Конституції України (Леоніда Кравчука) 1991
П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР Про Концепцію нової Конституції України ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 35, ст.466 ) ...
Переглянути повний текст


Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки Про Президента Української РСР 1991
З А К О Н УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ Про Президента Української РСР ...


Переглянути повний текст


Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР 1991
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст.445 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 ) ...


Переглянути повний текст


Декларація про державний суверенітет України 1990
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429 )...
Скачати • Переглянути повний текст


Конституція Української РСР 1978р.
(зі змінами, що діяла до 1996р.)...


Скачати • Переглянути повний текст


Акт відновлення Української Держави 1941; Звіт з Великих Зборів українців Західних Земель України 1941; Акт проголошення Української Держави 1941

Скачати • Переглянути повний текст


Розпорядок диктатора ЗУНР про організацію Уряду для виконування державної влади в Західно-Українській Народній Республіці, 1920 р.
Розпорядок диктатора ЗУНР з дня 25 липня 1920 про організацію Уряду для виконування державної влади в Західно-Українській Народній Республіці...
Скачати • Переглянути повний текст


Розпорядок Диктатора ЗУНР про виконування Уповноваженими атрибутів державної влади в часі неприсутності Диктатора, 1920 р.
Диктатор Західно-Української Народної Республики
Розпорядок Диктатора ЗУНР з дня 30 серпня 1920 про виконування Уповноваженими атрибутів...
Скачати • Переглянути повний текст


Розпорядок Диктатора ЗУНР в справі зорганізування Комісії кодифікаційної при Уряді Диктатора ЗУНР для справ внутрішніх,  судівництва і комунікації, 1920 р.
§ 1
Для підготування і розроблення матеріалів...
Скачати • Переглянути повний текст


Ухвала Української Національної Ради з дня 3 січня 1919 р. про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою
Українська Національна Рада постановила:
Українська Національна Рада, виконуючи...
Скачати • Переглянути повний текст


Велика Злука. День проголошення самостійності України. День соборності України. День Соборності і Свободи України (в документах)
Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові...
Скачати • Переглянути повний текст


Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засіданню 13 падолиста 1918 р.
Артикул I. Назва
Держава, проголошена на підставі...Скачати • Переглянути повний текст


Голошення Української Національної Ради Українському Народові про утворення Української Держави, 1918 р.
Український Народе!
Голосимо Тобі святу вість про Твоє визволення з віковічної неволі. Від нині Ти господар своєї землі...Скачати • Переглянути повний текст


Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року
§1. Українська Національна Рада є Конституантою тієї частини українського народу, яка живе в австро-угорській монархії, на цілій його етнографічній території...
Скачати • Переглянути повний текст


Проклямація Української Національної Ради від 19 жовтня 1918 року
Стоячи на становищі самовизначення народів, Українська Національна Рада, як конституанта, постановляє:...
Скачати • Переглянути повний текст


Устрій Галицької Держави
Проект тимчасових основних законів, виготовлений у віденському Парламенті проф., д-ром С. Дністрянським 1918 р. для покликання в життя Галицької Держави...
Скачати • Переглянути повний текст


Конституція УНР 1918 р.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ (СТАТУТ ПРО ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ, ПРАВА І ВОЛЬНОСТІ УНР)...
Скачати • Переглянути повний текст


Закони про тимчасовий державний устрій України, 1918 р.
Тимчасово до обібрання Сойму і відкриття його діяльності, Державний устрій України і порядок керування ...
Скачати • Переглянути повний текст


Закон Центральної Ради про державну мову 1918
Закон про державну мову Центральна Рада ухвалила...
Скачати • Переглянути повний текст


Закон Української Центральної Ради про національно-персональну автономію 1918
Закон про національно-персональну автономію...

Скачати • Переглянути повний текст


Закон про поділ України на землі 1918
закон про поділ україни на землі [6 березня 1918 р.] ...

Скачати • Переглянути повний текст


Закон Малої Ради про державний герб України 1918Скачати • Переглянути повний текст


Четвертий Універсал Української Центральної Ради 1918
Народе України!
Твоєю силою, волею, словом стала на Землі українській вільна Народня Республіка. Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх, – борців за вольности і права трудящих...

Скачати • Переглянути повний текст


Закон про правонаступництво.
Закон про порядок прийняття законів 1917


Скачати • Переглянути повний текст


IІІ Універсал Української Центральної Ради 1917
Народе український і всі народи України!
Тяжка й трудна година впала на землю Російської Республіки. На півночі в столицях іде межиусобна й крівава боротьба...


Скачати • Переглянути повний текст


З’їзд народів і областей Росії (З’їзд Народів, Федеративний З’їзд, З’їзд поневолених народів Росії) 1917
[«З’їзд представників народів і областей, що прагнуть до федеративного переустрою Російської Республіки, скликаний Українською Центральною Радою».]...


Скачати • Переглянути повний текст


Декларація прав народів Росії 1917
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ
Жовтнева революція робітників і селян почалася під загальним прапором розкріпачення...


Скачати • Переглянути повний текст


Тимчасова Інструкція Ґенеральному Секретаріатові Тимчасового Правительства на Україні 1917
1. До вирішення питання про місцеву управу Установчими Зборами призначається тимчасовим правительством на предложення Центральної Ради Ґенеральний Секретаріат...


Скачати • Переглянути повний текст


IІ Універсал Української Центральної Ради 1917
Представники Временного Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Временне Правительство має вжити в справі Управління на Україні до Учредительного Зібрання...


Скачати • Переглянути повний текст


Постанова Української Центральної Ради про Статут Генерального Секретаріату
На підставі згоди з Временним Правительством від 3 липня [ст. ст.] 1917 року, - орган революційної демократії всіх народів України - Українська Центральна Рада, що має підготувати Україну до остаточного здійснення...


Скачати • Переглянути повний текст


I Універсал Української Центральної Ради 1917
Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!
Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української Землі...


Скачати • Переглянути повний текст


Проект Автономного Статуту України
Михайло Грушевський: Щирий порив відразу об'єднав і злив в одно тіло сю кількатисячну громаду, що зібралася з різних частин України вперше на великі національні збори....


Скачати • Переглянути повний текст


Проект Автономного Статуту України.
Всеукраїнський національний конгрес, 1917 р.

Всеукраїнський національний конгрес (06 (19) – 08 (21) квітня 1917 року) – найважливіша подія початкового етапу Української революції...


Скачати • Переглянути повний текст


Відозва Української Центральної Ради до Народу Українського 1917
Народе Український!
Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії...


Скачати • Переглянути повний текст


Заклик Товариства Українських Поступовців, 1917 р.
Українці! Громадяне! Товариші!
Слушний час прийшов, Україна, віками пригнічена, зведена до етнографичної маси...
Скачати • Переглянути повний текст


Відозва Петроградського Тимчасового українського революційного комітету до українців Петрограду, 1917 р.
Відозва Петроградського Тимчасового українського революційного комітету до українського громадянства, студентства, робітництва й українських офіцирів у Петрограді...


Скачати • Переглянути повний текст


Одвертий лист Івана Франка до галицької (галицько-української) молодежі 1905 р.
Те, що я хочу сказати Вам, мої молоді приятелі, таке велике й радісне і заразом таке важке та прикре, що я бажав би, щоб се сказали Вам якісь авторитетніші від мене уста...


Скачати • Переглянути повний текст


Основний Закон «Самостійної України» спілки народу українського, 1905 р. (Проект утворений групою членів Української Народної Партії, УНП)
Основи всеукраїнської спілки
1. Україна є спілка вільних і самоправних земель, утворених на підставі своїх природних особливостей...


Скачати • Переглянути повний текст


Конституційне питання і українство в Росії 1905
Поступова Росія пережинає знову довгий, тяжкий, прикрий антракт ждання. Правительствені сфери показали виразно...
Скачати • Переглянути повний текст


Десять заповідей УНП (подається за оригіналом 1904 р.):
1. Одна, єдина, неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна – республіка робочих людей.
2. Усі люди – твої браття...
Скачати • Переглянути повний текст


Самостійна Україна 1900
Промова
Кінець XIX віку визначився з’явищами, що характеризують новий зворот в історії людськости. Ці з’явища свідчать за те...

Скачати • Переглянути повний текст


Profession de foi молодих українців 1893
(Символ віри для молодих Українців)

Читане на Тарасові роковини 1893 р. ув університетському місті на Україні
Знаючи сучасний стан і рух української молодіжи...Скачати • Переглянути повний текст


М.  Драгоманов Проэктъ основаній Устава украинскаго общества «Вольный Союзъ»  –  «Вільна Спілка», 1884 г.
Часть I. О целяхъ общества
I. Въ земляхъ, населенных украинскимъ племенемъ, должно быть основано общество «Вільна Спілка» – «Вольный Союзъ»,..Скачати • Переглянути повний текст


Циркуляр министра внутренних дел П. А. Валуева Киевскому, Московскому и Петербургскому цензурным комитетам от 18 июля 1863 г.
Давно уже идут споры в нашей печати о возможности существования самостоятельной малороссийской литературы...Скачати • Переглянути повний текст


Указ 1876 р.
Выводы Особого Совещания для пресечения украинофильской пропаганды после исправления в соответствии с замечаниями, сделанными Александром II 18 мая в г. Эмск...Скачати • Переглянути повний текст


Конституційна творчість Андрузького Георгія (Юрія) Володимировича (1827 – ?).
Наброски Конституции Республики, изъятые у Георгия Андрузкого во время обыска в марте 1850 года...

Скачати


І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє 1845
Аще кто речет, яко люблю бога, а брата своего ненавидит, ложь есть.
Соборное послание Иоанна. Глава 4, ст.20
І смеркає, і світає, День божий минає,...Скачати • Переглянути повний текст


Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика - договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська...Скачати • Переглянути повний текст


Руська Правда 1019 – 1051 - [Переклад зроблено за виданням: Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. Юшков. — К.: ВУАН, 1935. — Редакція IV. — С. 137-144. (На основі тексту Архівної комісії АН СРСР, №240, Новгородський 1-й літопис XV ст.).]Скачати • Переглянути повний текст